EA21: 2013-14ko DIAGNOSTIKOA eta EKINTZA PLANA

  • 2014/03/11 |

INGURUMEN BATZORDEAren osaketa, DIAGNOSTIKOA eta EKINTZA PLANA

2013-2014 ikasturteko Ingurumen Batzordearen osaketa, egin den diagnostikoa, eta lortu diren emaitzetatik abiatuz ikasturterako jarri diren helburuak eta ekintza plana (Proiektuen atalean eskegita)

Ingurumen Batzordea 2013-14

 

Diagnostiko plana  2013-14

 

Diagnostikotik Ekintza Planera 2013-14

 

Ikasleen galdetegiaren emaitzak